Akce č. 4 - izolační modul Progress bez příplatku

Podmínky akce:

Akci je možno uplatnit ke každému oknu Progress (profil Rehau GENEO)

Izolační modul Progress bude vložen automaticky do všech rámových profilů a do těch profilů křídel, které není třeba z důvodu statiky vyztužit ocelovým armováním. Modul musí být specifikován u každé položky v cenové nabídce.

Platnost akce:

od 1. 7. 2018 do 31. 10. 2018.

V rozmezí těchto dat musí být podepsána smlouva a dílo.