EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

V roce 2016 - 2017 proběhla realizace projektu „Adaptace podnikatelské nemovitosti společnosti DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.“, který byl spolufinancován Evropskou unií.