KOMPOZITNÍ OKNA PROGRESS OTEVÍRAJÍ NOVÉ MOŽNOSTI V ARCHITEKTUŘE

Byly doby, kdy si lidé vystačili s malými okny, což mělo kdysi své opodstatněné důvody. Dnes je ale trend zcela opačný. Okna jsou na tak vyspělé úrovni, zejména z pohledu tepelně-izolačních vlastností, že velké formáty jsou na trvalém vzestupu.

Z uzavřených domácností se stávají „otevřená“ velkoryse prosvětlená obydlí. S rostoucími rozměry však stouply technické nároky na konstrukci oken, neboť velké formáty jsou staticky i termicky daleko více namáhané. Z pohledu poměru výkonu a ceny drží prim okna plastová. Jejich nevýhodou jsou rozměrové limity, které někdy požadavkům zákazníků nestačí. Hliníková okna se naopak pyšní nejvyšší tuhostí, jsou „jako dělaná“ právě na velké formáty, ale ztrácí v tepelně-izolačních vlastnostech a jsou cenově nejnáročnější. Dřevěná okna jsou levnější než hliníková, ale rovněž ztrácejí v tepelné izolaci, jsou citlivá na vlhkost a musejí se pravidelně udržovat. Proto byl již v roce 2008 na základě zkušeností z leteckého průmyslu vyvinut zcela nový materiál – kompozit. Tento materiál vyráběný na bázi PVC (polyvinylchloridu) a skelných vláken vytvořil zcela samostatnou kategorii a otevřel nové možnosti v architektuře. Kompozit není standardní plast a není to ani hliník. Kompozit kombinuje de facto řadu pozitivních vlastností obou materiálů a dává vzniknout technicky velmi zajímavému kompromisu.

RAU-FIPRO X NOVÉ GENERACE

Dnes se na trhu setkáváme již s druhou generací kompozitního materiálu s názvem RAU-FIPRO X, která má mnohem vyšší podíl skelných vláken, téměř o 54 %, než původní verze. Což se příznivě promítlo do již tak dobrých vlastností původního materiálu. Z kompozitních profilů vyrábíme okna PROGRESS, která jsou tvarově velmi stabilní a tím také odolná vůči kroucení. Je třeba ale také zmínit vysokou pevnost a nižší hmotnost (ve srovnání s jinými materiály). Díky těmto vlastnostem lze navrhovat okenní systémy v rozměrech, které se podobají hliníkovým, navíc eliminují vznik tepelných mostů u stavebních otvorů. Díky tuhosti a dobré statické únosnosti nemusí mít kompozitní okna do určitých rozměrů integrovanou ocelovou výztuž, což příznivě ovlivní hmotnost, cenu i potenciální příležitost využít „volnou“ komoru profilu k jiným účelům – například zabudování termomodulu nebo i alarmu. Bez ocelové výztuže lze navrhnout okenní konstrukci až do výšky 2 400 mm, zatímco s ocelovou výztuhou a lepeným sklem až 2 800 mm (v bílém provedení). Barevné provedení profilu snižuje uvedené maximální rozměry zhruba o 10 %.

VYNIKAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE

Skelná vlákna kompozitu RAU-FIPRO X zcela změnila strukturu plastu i konstrukci profilu, což se projevilo ve vynikajícím parametru tepelně-izolačních vlastností. Pro názornost: plastové okno 1200 x 1500 mm bude mít při konstrukční hloubce 80 mm součinitel Uw = 0,8 W/m2K, v hliníku 0,9 W/m2K při 90 mm, ve dřevě 0,77 W/m2K u tloušťky 88 mm, ale v kompozitu (okno PROGRESS) 0,62 W/m2K při tloušťce profilu 86 mm.

VÝZNAMNÝ HLUKOVÝ ÚTLUM A BEZPEČNOST

Kompozitní okna PROGRESS kromě velkých rozměrů nabídnou zájemcům také výborný hlukový útlum (až do 47 dB). Je to dáno složením kompozitního profilu, který svou hustotou a počtem vrstev lépe absorbuje celou škálu zvukových frekvencí. U oken či dveří PROGRESS je kování ukotveno přímo v kompozitním materiálu, což významně přispívá k vyšší bezpečnosti. Přísné laboratorní zkoušky dokazují, že vypáčit kování z kompozitního profilu je mnohem těžší než u klasického plastového profilu s ocelovou výztuhou. Okna Progress mohou dosahovat bezpečnostní třídy až RC3.

Z uvedeného rovněž vyplývá, že kompozitní materiál je přímo ideální také pro všechny systémy velkoformátových dveří jako jsou například HS portály apod.

Přijďte si okna prohlédnout k nám na showroom firmy DAFE-PLAST  nedaleko Jihlavy nebo si nechte zpracovat cenovou nabídku v některé z našich obchodních kanceláří  DAFE - PLAST, jsme v těchto městech:

BRNO  CHOTĚBOŘ  JIHLAVA  LIBEREC  PLZEŇ  POLNÁ  PRAHA 4

TÁBOR  TŘEBÍČ  VLAŠIM