PROVOZ VE FIRMĚ DAFE – PLAST NA PŘELOMU ROKU 2018/2019

VÝROBA:

27. 12. 2018 AŽ 4. 1. 2019          CELOPODNIKOVÁ DOVOLENÁ, INVENTURY

7. 1. 2019                                      OBNOVENÍ PROVOZU

SERVIS PLAST:  

27.12.2018 AŽ  1.1.2019              CELOPODNIKOVÁ DOVOLENÁ

2.1.2019                                        OBNOVENÍ PROVOZU

 SERVIS HLINÍK:

27.12.2018 až 1.1.2019              CELOPODNIKOVÁ DOVOLENÁ

2.1.2019                                       OBNOVENÍ PROVOZU

 OBCHODNÍ KANCELÁŘE:

27. 12. 2018 AŽ 4. 1. 2019          CELOPODNIKOVÁ DOVOLENÁ

7. 1. 2019                                      OBNOVENÍ PROVOZU