Řádný člen ČK LOP

Jsme řádným členem České komory lehkých obvodových plášťů.

Českou komoru lehkých obvodových plášťů založilo v červnu 2007 18 významných firem z řad výrobců lehkých obvodových plášťů a jejich dodavatelů. 

Dnes tvoří členskou základnu na 46 firem s celkovým hrubým obratem cca 40 mld. Kč a počtem zaměstnanců cca 5 000 z řad dodavatelů systémů a výrobců oken, dveří a otvorových výplní. 

ČKLOP je od počátku svého vzniku organizací, jejímž smyslem je podpora kvality výrobků a vysoké odborné úrovně dodavatelů lehkých obvodových plášťů, oken, dveří a otvorových výplní. Cílem organizace je vhodnými metodami přispívat k rozvoji trhu. Spolupracuje s nejlepšími českými a významnými zahraničními odborníky a dbá na informovanost svých členů v oblasti předpisů, nařízení, norem a novinek v oboru. Řeší konkrétní úkoly požadované členy organizace, které definují společná pravidla při podnikání. Důležitou činností Komory je informovat širokou odbornou veřejnost, nastavovat jasná pravidla výběrových řízení a kontroly kvality dodávek. Cílem je architektům, projektantům a investorům usnadnit orientaci v široké škále výrobků a materiálů použitelných pro moderní realizace.

V oblasti stavebních, legislativních a výrobních požadavků můžeme předložit veškerá požadovaná osvědčení. U otvorových výplní není důležitá jen cena a samotný profil, ale hodně závisí na dodržení všech technologických postupů, kvalitním zpracování, správném zaměření a správné technologii při instalaci a možnosti dodržení slíbeného rychlého pozáručního servisu.

Soubory ke stažení