Národní zemědělské muzeum v Praze

DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o. jako subdodavatel AL oken pro dodavatele fy. Stavby KÜHN s.r.o.