1. výzva - bytové domy: oblast podpory

 • Definice: bytový dům je stavba pro bydlení, která má 4 a více bytových jednotek a ve které více než ½ podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána. Za bytový dům se pro potřeby Programu nepovažují bytové domy, které jsou užívány v rozporu s účelem „trvalého bydlení“ (ubytovny, rekreační ubytování, kanceláře atd.)
   
 • Podpora bytových domů je v letošním roce novinkou a je určena pouze pro bytové domy v Praze.
  Zahrnuje následující oblasti podpory:
   
 • Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů
  • dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
  • na výměnu neekologického zdroje tepla za efektivní ekologicky šetrné zdroje (např. kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
  • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
  • na instalaci solárních termických systémů
  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
  • opatření mohou být prováděna samostatně nebo v různých kombinacích
    
 • Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 20 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů.
   
 • Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této Výzvy stanovena na 10 mil. Kč
   
 • Na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.