Nová ZELENÁ ÚSPORÁM

Výrobky naší společnosti je možno využít jak v rámci OBLASTI PODPORY A vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov, tak v rámci OBLASTI PODPORY B výstavby nových rodinných domů a bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností.

Seznam našich schválených výrobků naleznete zde:

Tabulka registrovaných výrobků DAFE-PLAST Jihlava s.r.o. SVT kódy nebo na oficiálních stránkách programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM. 

OD 12. 10. 2021 SE JIŽ DO TABULKY SVT-KÓDŮ VÝPLNĚ STAVEBNÍCH OTVORŮ NEREGISTRUJÍ. ŽADATELI O DOTACI BUDE STAČIT PŘI DOKLÁDÁNÍ REALIZACE PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. Krajská pracoviště SFŽP si dle potřeby mohou u konkrétních případů vyžádat další dokumenty ke kontrole.

Stávající tabulka SVT-kódů pro výrobky naší společnosti zůstává beze změn a nebude se rozšiřovat.

Závazné pokyny jsou vloženy také na webu: https://novazelenausporam.cz/dokumenty/rodinne-domy/.

Na oficiálních stránkách Programu www.novazelenausporam.cz samozřejmě najdete i všechny podrobné a aktuální informace.Cíle programu

Jak na to