Jak na to

 • Najděte si projektanta a energetického specialistu, kteří Vám zpracují odborný posudek
 • Projednejte stavební záměr s příslušným stavebním úřadem
 • Ve spolupráci s energetickým specialistou vyplňte krycí list technických parametrů
 • Vyplňte elektronickou žádost o podporu na www stránkách Programu

  POSTUP REGISTRACE:
  www.novazelenausporam.cz → PODAT ŽÁDOST → REGISTRACE → vyplnění emailu, jména, příjmení, hesla → REGISTROVAT → dokončení registrace prostřednictvím verifikačního odkazu zaslaného na email.
   
  POSTUP PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI:
  www.novazelenausporam.cz → PODAT ŽÁDOST → PŘIHLÁŠENÍ → vyplnění emailu a hesla → PŘIHLÁSIT.
   
 • Doručte Krajskému pracovišti Fondu žádost o podporu včetně povinných příloh v listinné podobě
 • Kontrola žádosti Fondem
 • Akceptace žádosti
 • Zajistěte si odborný technický dozor 
 • Zvolte si konkrétní materiály, výrobky a jejich dodavatele a zrealizujte opatření 
 • Závěrečné vyhodnocení žádosti
 • Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • Výplata dotace
 • Závěrečné vyhodnocení akce