Oblasti podpory bytové domy - 2. výzva

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

 • Podoblast A.0 slouží jako vstupní podoblast a umožňuje realizaci dílčích opatření
  Snížení vypočtené měrné neobnovitelné primární energie EpN,A nebo celkové dodané energie EP,A po realizaci opatření alespoň o 20 % oproti stavu před jeho realizací.
  Splnění Programem požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U u podporovaných konstrukcí obálky budovy.
 • Podoblast A.1
  Snížení vypočtené měrné neobnovitelné primární energie EpN,A nebo celkové dodané energie EP,A po realizaci opatření alespoň o 30 % oproti stavu před jeho realizací.
  Dosažení klasifikační třídy C pro parametr neobnovitelné primární energie EpN,A nebo celkové dodané energie EP,A.
  Splnění požadavku na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 u podporovaných konstrukcí obálky budovy.
 • Podoblast A.2
  Snížení vypočtené měrné neobnovitelné primární energie EpN,A nebo celkové dodané energie EP,A po realizaci opatření alespoň o 40 % oproti stavu před jeho realizací.
  Dosažení klasifikační třídy A nebo B pro parametr neobnovitelné primární energie EpN,A nebo celkové dodané energie EP,A.
  Splnění požadavku na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 u podporovaných konstrukcí obálky budovy.

Pozn.: Pro památkově chráněné budovy jsou požadavky na technické parametry nastaveny odlišně. Bližší informace k památkově chráněným budovám jsou uvedeny v kapitole 2 Závazných pokynů na www.novazelenausporam.cz.

C. Efektivní využití zdrojů energie (zde DAFE – PLAST nemá registrované výrobky)