Oblasti podpory rodinné domy - 3. výzva

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • Podoblast A.0 slouží jako vstupní podoblast a umožňuje realizaci dílčích opatření
  Snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací alespoň o 20 %.
  Splnění Programem požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U u podporovaných konstrukcí obálky budovy.
  Splnění požadavku na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 u podporovaných konstrukcí obálky budovy.
 • Podoblast A.1
  Snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací alespoň o 40 %.
  Splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění EA nejvýše 90 kWh.m-2.rok-1 nebo dosažení hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem.R maximálně ve výši 0,95 násobku průměrného součinitele prostupu tepla referenční budovy.
  Splnění požadavku na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 u podporovaných konstrukcí obálky budovy.
 • Podoblast A.2
  Snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací alespoň o 50 %.
  Splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění EA nejvýše 55 kWh.m-2.rok-1 nebo dosažení hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem.R maximálně ve výši 0,85 násobku průměrného součinitele prostupu tepla referenční budovy.
  Splnění požadavku na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 u podporovaných konstrukcí obálky budovy.
 • Podoblast A.3
  Snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací alespoň o 60 %.
  Splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění EA nejvýše 35 kWh.m-2.rok-1 nebo dosažení hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem.R maximálně ve výši 0,75 násobku průměrného součinitele prostupu tepla referenční budovy.
  Splnění požadavku na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 u podporovaných konstrukcí obálky budovy.
  Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.
 • Podoblast A.4 podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru
  Lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podporu A.0, A.1, A.2 nebo A.3.
  Pozn.: pro památkově chráněné budovy jsou požadavky na technické parametry nastaveny odlišně.
  Bližší informace k památkově chráněným budovám jsou uvedeny na www.novazelenausporam.cz v kapitole 2 Závazných pokynů.

 

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • Podoblast B.1 Dům s velmi nízkou energetickou náročností 
  Splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění EA nejvýše 20 kWh.m-2.rok-1 po realizaci podporovaných opatření.
  Splnění hodnoty měrné neobnovitelné primární energie EpN,A nejvýše 90 kWh.m-2.rok-1 po realizaci podporovaných opatření.
  Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.

 • Podoblast B.2 Dům s velmi nízkou energ. náročností s důrazem na použití obnovitel. zdrojů energi
  Splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění EA nejvýše 15 kWh.m-2.rok-1 po realizaci podporovaných opatření.
  Splnění hodnoty měrné neobnovitelné primární energie EpN,A nejvýše 60 kWh.m-2.rok-1 po realizaci podporovaných opatření.
  Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.

 • Podoblast B.3 Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy
  Lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory B.1 nebo B.2

 • Podoblast B.4 Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III
  Lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory B.1 nebo B.2.
  Pro přiznání zvýhodnění musí být použito alespoň 5 různých výrobků nebo materiálů se zpracovaným environmentálním prohlášením, přičemž souhrnné způsobilé výdaje spojené s pořízením těchto výrobků a materiálů musí být alespoň 150 000 Kč.
  Všechny environmentální prohlášení musí být zpracovány v souladu s ČSN EN ISO 15 025, případně EN 15 804 a musí být ověřeny nezávislou akreditovanou osobou.

 

C. Efektivní využití zdrojů energie (zda DAFE-PLAST nemá registrované výrobky)