Podmínky oblasti podpory BD

Podmínka oblasti podpory A

Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

Podle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření se oblast podpory A dělí na tři podoblasti podpory: A.0, A.1 a A.2.

 

Podoblast A.4 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

  • Maximální celková výše podpory je 25.000,- Kč, max. však 15 % z přiznané částky podpory v podoblasti A.0, A.1, A.2 nebo A.3.
  • O podporu v této oblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3.