Podmínky oblasti podpory A

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy

 • Podporována jsou dílčí i komplexní opatření.
 • Platí základní pravidlo: čím více opatření vedoucích k úspoře žadatel provede, tím vyšší podporu získá.
 • Není řečeno, co všechno je nutné udělat, ale jsou předepsané výsledky (např. dosažené hodnoty sledovaných technických parametrů nebo procentuální snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění.
 • Podle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření se oblast podpory dělí na čtyři podoblasti podpory: A.0, A.1, A.2 a A.3.

Bonifikované kraje:

 • Pro realizaci opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji platí pro všechny konstrukce zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,1.

Materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III:

 • Jsou-li pro realizaci opatření na některém typu konstrukce navrženy a použity materiály s vydaným environ. prohlášením typu III, je možné uplatnit zvýhodněný koeficient k = 1,05, upravující výši dotace pro daný typ konstrukce

Podmínky oblasti podpory B

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.

 • Dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.
 • Podporována je také změna dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného domu dle  kapitoly 11 Závazných pokynů (celé znění na www.novazelenausporam.cz)

Podle dosažených energetických parametrů budovy se oblast B dělí na dvě podoblasti podpory: B.1 a B.2

 

Maximální výše dotace:

Podpora se poskytuje formou jednorázové fixní dotace a její celková výše na jednu žádost je omezena na max. 50% řádně doložených způsobilých výdajů.
Dotace na výstavbu rodinných domů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 % (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory B.3 a B.4).

 

Podoblast B.3 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

 • Maximální celková výše podpory je Kč 35 000,-.
 • O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory B.1 nebo B.2.

Podoblast B.4 – Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III

 • O podporu lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory B.1 nebo B.2.
 • Jsou-li pro realizaci opatření použity výrobky a materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je výstavba zvýhodněna částkou Kč 10 000,-.
 • Pro přiznání zvýhodnění musí být použito alespoň 5 různých výrobků nebo materiálů se zpracovaným environmentálním prohlášením, přičemž souhrnné způsobilé výdaje spojené s pořízením těchto výrobků a materiálů musí být alespoň Kč 150 000,-.
 • Všechna environmentální prohlášení typu III musí být zpracovány v souladu s ČSN EN ISO 14 025, případně EN 15 804 a musí být ověřeny nezávislou akreditovanou osobou.