SYSTÉM TOKOZ PRO

Revoluční hightech zabezpečnení

Řada produktů TOKOZ PRO zahrnuje jak cylindrické vložky, tak i visací zámky a jiné přídavné uzamykatelné mechanismy.

Cylindrická vložka TOKOZ PRO představuje vrchol bezpečnosti mezi cylindrickými vložkami a nabízíme ji k našim vchodovým plastovým dveřím. Tento uzamykací systém je zvláště odolný proti tzv. destruktivním i nedestruktivním metodám překonání (planžetování, bumpingu, apod.). Klíčový zákryt z tvrzené oceli při pokusu o odvrtání rotuje. Tyto atributy společně s odolností vnitřního mechanismu proti vytržení staví tento typ cylindrické vložky a další výrobky s uzamykacím systémem TOKOZ PRO na úroveň vyšší bezpečnosti.

SYSTÉM TOKOZ PRO MÁ PATENTOVANOU OCHRANU KONSTRUKCE VLOŽKY TŘEMI PATENTY:

 • Patent CZ 303 062
 • Patent CZ 302 949
 • Patent CZ 303 063 

Bezpečnostní cylindrická vložka je certifikována dle ČSN EN 1303, ČSN EN 1630 v návaznosti na 1627 a NBÚ.

FIRMA TOKOZ POSKYTUJE 5-TI LETOU ZÁRUKU NA PRODUKTY TOKOZ PRO.

Základ uzamykacího systému  TOKOZ PRO   tvoří řada otočných stavítek rotujících ve speciálních vložkách, které tvoří samotný základ rotoru cylindrické vložky.  Tento nový patentovaný systém   je ovládán symetrickým klíčem, kterým je možné otočit až po úplném zasunutí klíče do vložky. Tím je znemožněno poškození vložky neoprávněnou nebo neodbornou manipulací. Zářezy klíče unáší otočná stavítka, která tvoří kombinační kód vložky. Stavítka jsou v obou směrech unášena klíčem. Není třeba žádných pružin k jejich vrácení do původní polohy. Tato základní výhoda umožňuje bezproblémové použití tohoto uzamykacího mechanismu i v  extrémních klimatických podmínkách   (voda, vlhkost, sníh, mráz, prach). 

S tím také souvisí velice nízké opotřebení vnitřních součástí a následně i celková životnost a spolehlivost vložky, která po statisících cyklech odemčení a zamčení nevykazuje žádné problémy v chodu uzamykacího mechanismu. Je tedy vhodná pro velmi časté používání. 

Jedinečnost této konstrukce oproti ostatním typům cylindrických vložek dále potvrzuje i fakt, že vložka po zasunutí klíče není ještě připravená k odemčení! Stavítka jsou stále rozházená a tudíž vložku nejde překonat vyhmatáním planžetou

Je nutné nejprve otočit klíčem o 90°, aby se stavítka srovnala do pozice „odemykání“ a teprve pak při dalším otáčení se odemkne – jedná se o „zajištění” uzamykacího mechanismu. Jde o zásadní konkurenční výhodu, která cylindrickou vložku  TOKOZ PRO   staví  na vrchol odolnosti proti nedestruktivním metodám překonání, v poslední době značně se rozmáhajícím. 

Uzamykací systém je možné na zakázku upravit dle požadavků zákazníka -  vytvořit funkční systém nadřazených a vlastních klíčů podle přístupových práv, a tím snížit na minimum celkový počet klíčů. 

Systém různých uzávěrů (nebo také systém vlastního klíče):

Každý zámek má svůj klíč, kterým nejde odemknout žádný jiný zámek. 

Systém stejných uzávěrů (nebo také systém stejného klíče):

Jedním klíčem otevřete více zámků. 

Systém hlavního klíče:

Všechny zámky mají svůj klíč, který odemkne pouze příslušný zámek. Všechny zámky dané skupiny pak otevře hlavní klíč dle přístupových práv (např. zaměstnanci mají všichni svůj vlastní klíč, jejich šéf svým hlavním klíčem odemkne svoji kancelář a také všechny kanceláře svých podřízených, ale už neotevře kanceláře jiných úseků).

Systém generálního klíče: 

Jeden odemkne všechny zámky v objektu (je tedy nadřazený hlavním klíčům). Je určen např. pro majitele objektu, bezpečnostní agenturu, hasičský sbor nebo může být umístěn v objektu v zapečetěné schránce k použití při nenadálých situacích. 

Další nespornou výhodou zámkové vložky  TOKOZ PRO je vysoká pasivní ochrana klíče, což znamená, že jakákoliv výroba duplikátů je možná pouze po předložení bezpečnostní karty. Ta je standardně dodávána k vložce. 

Dle Mladé fronty Dnes je cylindrická vložka TOKOZ PRO nejbezpečnější vložkou v ČR a také se stala vítězem soutěže v lockpickingu (překonání zámku pomocí nedestruktivních metod) v Číně v roce 2016.

Shrnutí:

 • produkty ve 3., 4. a 5. třídě bezpečnosti
 • 100 % odolnost proti planžetování
 • 100 % odolnost proti bumpingu
 • 100 % odolnost proti běžnému odvrtání
 • vysoká odolnost v exteriéru (prach, mráz, voda, mastnota)
 • modularita
 • zákaznické a systémové profily
 • systémy klíčů -  generálního klíče (SGHK), hlavního klíče, sjednocení na jeden klíč (SU)