Schüco AS PD 75.HI Access Line

Posuvnou verzi panoramatického systému můžeme vyrobit jak s manuálním otevíráním křídla, tak s elektrickým otevíráním v tzv. verzi TipTronic. V obou případech se systém pyšní bezbariérovým prahem a dynamickým krycím profilem, který se při otevření křídla zalícuje do roviny ostění a při zavření se zasune do rámového profilu tak, aby křídlový rám tvořil rovinu s rámovým profilem a vše bylo opět dokonale zarovnáno. 

Pokud se posuvné křídlo otevírá mechanicky, součástí křídlového profilu je integrované oboustranné madlo, při elektrickém otevírání je součástí rámového profilu dotykové tlačíko TipTronicu. 

Přehled předností:

  • maximální šířka posuvného křídla 3 500 mm
  • maximální výška posuvného křídla 3 500 mm
  • maximální hmotnost posuvného křídla 500 kg u manuálního ovládání (pro komfortní ovládání doporučujeme maximální hmotnost 350 kg)
  • maximální hmotnost posuvného křídla 800 kg u TipTronic elektrického ovládání
  • pohledová šířka sloupku pouze 35 mm
  • vynikající tepelná izolace Uw = 0,86 W/(m2K) při zasklení trojsklem Ug = 0,5 W/(m2K)
  • zatížení větrem 600 Pa
  • odolnost proti vloupání až RC 2

Manuální ovládání:

INTEGROVANÉ MADLO - standard

integrované madlo v dynamickém profilu AS PD 75.HI

ZAPUŠTĚNÉ INTEGROVANÉ MADLO - nadstandard (možnost použití při větší stavební hloubce)

 řez dynamickým profilem u AS PD 75.HI se zapuštěným madlem integrované madlo v dynamickém profilu AS PD 75.HI

 Elektrické ovládání TipTronic

řez dynamickým profilem u AS PD 75.HI TipTronic řez dynamickým profilem u AS PD 75.HI TipTronic

Grafické znázornění viditelných částí 

Grafické znázornění Access Line

   Vysvětlivky