Hliníkový fasádní systém SCHÜCO FWS 50

S tepelně izolovanými a v praxi ověřenými zavěšenými fasádními systémy Schüco FWS 50 lze koncepčně i výtvarně realizovat zcela rozdílné vertikální fasády a průhledné střešní konstrukce - především s velkými rastrovými roztečemi a konstrukčními výškami, segmentace směrem ven či dovnitř.

Tvary střech: od pultových střech až po doširoka se rozpínající půlkruhové oblouky velkokapacitních objektů, jakými jsou např. nákupní střediska nebo správní budovy.

Přehled předností

  • úzká pohledová šířka profilů 50 mm
  • nový izolátor HI s hodnotou Uf až 0,9 W/m2K
  • integrace nejrůznějších vkládaných elementů ze systému SCHÜCO AWS, ADS, ASS
  • možnosti realizace velkých rastrových roztečí a konstrukčních výšek
  • široká nabídka krycích lišt umožňuje realizaci nejrůznějších designových variant zvýrazňujících fasádu, např. viditelně sešroubovanými krycími lištami, plochými lištami nebo lištami kovového vzhledu
  • možnost realizace variant s odolností vůči průstřelu, vloupání a účinkům výbuchu
  • jednoduchá a rychlá montáž díky vysokému stupni prefabrikace

Hliníkový fasádní systém SCHÜCO FWS 50  Hliníkový fasádní systém SCHÜCO FWS 50