Montáž plastových oken systémem DAFE 3P

Odborně provedené utěsnění v souladu s nejnovějšími technickými poznatky. V současnosti se bohužel používá v podstatě jen jeden způsob utěsnění a zaizolování montážní spáry mezi novým oknem a ostěním stavby: zapěnění polyuretanovou pěnou, která se následně překrývá vrstvou omítky. Materiál polyuretanové pěny je však nasákavý a případná vlhkost v něm zůstává. To může mít za následek snížení izolačních a těsnících vlastností pěny, praskání omítky a vznik plísní v ostění.

Nový systém provedení připojovací spáry DAFE-3P vychází ze základní zásady "uvnitř těsněji jak venku". Správné utěsnění je efektivní souhrou vnější, prostřední a vnitřní těsnicí roviny. Okenní těsnicí systém DAFE-3P spolehlivě zabraňuje vytváření tepelných mostů, a splňuje tak doporučenou zásadu RAL - těsněji uvnitř než venku - pro montáž oken a dveří.

Používané materiály  umožňují parotěsné oddělení prostoru v interiéru od připojovací spáry  a tím pádem zabraňují  průniku vlhkosti z interiéru do polyuretanové pěny ve spáře. Na venkovní straně spáry  jsou pak používány materiály  zabraňující zatečení vody do prostoru spáry , ale současně umožňují její odvětrání. Polyuretanová pěna uvnitř je tedy dokonale chráněna a může po dlouhá léta sloužit jako výborná tepelná a protihluková zábrana. I přes vyšší cenu za montáž systémem DAFE-3P je desetiletá záruka na funkci připojovací spáry dost pádným argumentem pro jeho volbu.

Soubory ke stažení